Komt u ook op 5 februari 2018 naar de vergadering van de commissie Dorpscontact?

Wij hebben een lijsttrekkersdebat georganiseerd waarvoor vele lijsttrekkers zich al hebben aangemeld. Dit wilt u niet missen.

Uitnodiging volgt!

Westzaanse expositie
De laatste vergadering in 2017 van de commissie Dorpscontact was gezellig druk. De
voorzittershamer moest meermalen worden gebruikt om het geluidsniveau enigszins
terug te dringen. Want de Westzaner is enthousiast en betrokken en laat graag van
zich horen. Een en ander natuurlijk onder het genot van de inmiddels beroemde appeltaarten
van Ingrid Jahn.

Sanna Munnikendam ( links recht MonicaBriefjes )

De nieuw geïnstalleerde wijkwethouder Sanna Munnikendam voelde zich vereerd bij de vergadering aanwezig te zijn. Ze maakte direct contact door alle aanwezige de hand te schudden en te vertellen over haar motivatie voor de baan: beter/ meer luisteren naar bewoners. Als opvolger van Dick Emmer (sinds september) heeft zij dezelfde portefeuille en is ze naast wijkwethouder van Westzaan ook wijkwethouder van Zaandam-West en Poelenburg. In 2010 werd ze raadslid voor D66 in de gemeenteraad van Zaanstad en de afgelopen twee jaar was ze fractievoorzitter. Ze heeft
als jurist bij het ministerie van Justitie gewerkt en bij de reclassering. Munnikendam kwam met het
heugelijke nieuws dat voor de Kikker, die jaren bij de papierfabriek aan de Nauernasche vaart heeft
gestaan, een nieuwe plek is gevonden. De nieuwe locatie is bij de start van het Riettoppad aan de
Middel en een officieel inwijdingsmoment is nog in de planning. Ook gaf Munnikendam aan op
de hoogte te zijn van enkele zaken die momenteel spelen in Westzaan, zoals de kwestie met de
zonnepanelen en een vergunningskwestie. Deze zaken hebben haar aandacht. Zij vroeg de aanwezige naafl oop van de vergadering wijkmanager Monica Brie es input te geven over de aanbestedingen van het Sociaal Wijkteam.

Westzaan exposeert

Archivaris Frans Hoving van het gemeentelijk archief vertelde dat het oudste gearchiveerddocument stamt uit 1375 en, jawel hoor, afkomstig is uit Westzaan. Het betrof een Westzaanse koopakte en werd getoond via een Powerpointpresentatie. Leuk nieuws is dat de grote vitrine in het stadhuis in Zaandam vanaf 11 december geheel in het teken staat van Westzaanse museumstukken van onder meer het Schaatsmuseum Lambert Melisz, de Stichting Kok Voogt, het Brandweer- en het Loodgietersmuseum. De expositie is tot half februari te bezichtigen in de publiekshal van het stadhuis. De ambitie is het archief verder uit te breiden met documentatie en beeldmateriaal van de migratieperiode en jeugdcultuur in de Zaanstreek.

Op naar 2018
Het bestuur van Dorpscontact wenst iedereen
fi jne feestdagen. De volgende vergadering is
maandag 5 februari om 20.00 uur in het Reghthuys.
Carla van den Puttelaar voor Dorpscontact