Structuur Westzaanse Gemeenschap

WG Westzaanse Gemeenschap bestuur

Hartelijk welkom bij de Westzaanse Gemeenschap.

Deze website is een wegwijzer in de veelheid van taken die de Westzaanse Gemeenschap op zich heeft genomen. Een belangrijke taak is het organiseren van volksfeesten. Denkt u aan de viering van Koninginnedag en de feestelijke intocht Van Sinterklaas, als heel de jeugd hem spontaan toezingt en vele Zwarte Pieten dansen en snoepgoed strooien. Feesten die passen bij ons dorp. Het Westzaanse Verenigingsleven bloeit en heeft een belangrijke plaats in ons dorp.

Vanuit de WG (zoals Westzaners de Westzaanse Gemeenschap kortweg doopten) is een structuur opgezet waarbinnen vijftien stichtingen, verenigingen en commissies functioneren, die elk op hun terrein de specifieke Westzaanse identiteit levend houden.
Deze onderafdelingen van de WG werken alle zelfstandig; hebben een eigen bestuur, maar zijn wel vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van de Westzaanse Gemeenschap. Het dagelijk bestuur van de WG neemt de algemene taken op zich en heeft een belangrijke coordinerende functie binnen deze vrijwilligersorganisatie. Op deze website maakt u nader kennis met alle afdelingen.

Daarnaast zijn er ongeveer vijfendertig verenigingen/organisaties in Westzaan die lid zijn van de WG. Eenmaal per jaar is er een voorzittersoverleg met de WG, waar alle plannen worden uitgewisseld. Als optie op deze website vindt u de lijst van namen en adressen van deze -zoals wij ze noemen- verenigingsleden. Wanneer u deze website doorleest, zal het u duidelijk worden, welk een belangrijke plaats onze omvangrijke organisatie inneemt in het Westzaanse dorpsleven.

Veel plezier